Unikátní stavba dependance Nová Javorka díky MoistureGuard předešla nákladné rekonstrukci.

 

Moderní vícepodlažní dřevostavby jsou v České republice stále výjimkou. Ani v okolních evropských státech se běžně nesetkáte s dřevěnou konstrukci vícepodlažních budov. Ochrana dřevěné konstrukce vícepodlažních staveb je totiž náročnější než u jednopodlažních. Zvýšená vlhkost může mít za následek předčasné stárnutí konstrukce a vznik dřevokazných procesů. To je důvod, proč věnovat ochraně a předcházení problémům zvýšenou pozornost. 

Ve stavebnictví je kladen stále větší důraz na používání obnovitelných stavebních materiálů. Tuto skutečnost si uvědomují i projektanti ze společnosti Trigema Building a.s., kterým nejsou moderní technologie cizí. Při stavbě dependance Nová Javorka ve ski-areálu Monínec proto odborníci využili kombinaci s moderními stavebními materiály a zvolili konstrukci novostavby z dřevěných panelů. Již ve fázi návrhu bodovy počítají s instalací systému MoistureGuard na nejohroženější místa konstrukce. 25 čidel systému MoistureGuard nepřetržitě monitoruje vlhkost přímo v konstrukci stavby. Centrální jednotka systému připojená na internet vyhodnocuje stav konstrukce a v případě, že identifikuje nestandardní chování, vyhlásí poplach.     

Protože je takováto stavba nadprůměrně náročná, je nutné zajistit, aby veškeré práce probíhaly s maximální pečlivostí a podle platných technických norem. U velkého objektu je takřka nemožné zajistit, aby se při zprovoznění objektu neobjevil žádný problém. V případě dřevostavby je však nutné detekovat jakýkoliv únik vody nebo zvýšenou vlhkost okamžitě, a ideálně zároveň lokalizovat místo a zjistit příčinu úniku. 

Porodní bolesti se nevyhnuly ani objektu na Monínci. Při zprovoznění se objevil jeden z nejčastějších problémů – netěsnost sifonu u odtoku sprchového koutu. Při zprovoznění objektu došlo k bleskovému úniku odpadní vody, který byl detekován systémem MoistureGuard. Stavba již únik řešila před varováním, ale závada pomohla ověřit, že systém funguje a je schopen provozovatele varovat v případě problému.

Sifon

Systém Moisture Guard sloužil i k ověření, že byla porucha opravena a netěsnost odstraněna. Nadále čidla monitorují stav vlhkosti v objektu a chrání ho před případnými nečekanými úniky vody nebo kondenzací vlhkosti v konstrukci.

I tento případ ukazuje, že investice do inteligentních prvků v konstrukci nejsou zbytečné. Rychlé odhalení problémů v dřevěné konstrukci a pomoc při jejich diagnostikování a odstranění ušetří nemalé náklady na rekonstrukci. Investoři se pak nemusí obávat používání obnovitelných stavebních materiálů, mezi které dřevo bezesporu patří.

Tímto se otevírá prostor pro realizaci vícepodlažních dřevostaveb v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud.