Případové studie

Moravské dřevostavby – rodinné domy se zabudovanou inteligencí

Moravské dřevostavby – rodinné domy se zabudovanou inteligencí

Ačkoliv Česká republika rozhodně nepatří mezi leadery v používání dřeva jako stavebního materiálu, i přesto jsou u nás dřevostavby rodinných domů dlouhodobě na vzestupu.


Ačkoliv Česká republika rozhodně nepatří mezi leadery v používání dřeva jako stavebního materiálu, i přesto jsou u nás dřevostavby rodinných domů dlouhodobě na vzestupu. V absolutních číslech se u nás postaví ročně 1500-2000 takovýchto rodinných domů, což značí rostoucí trend. Zatímco v roce 2000 bylo ze všech realizovaných novostaveb pouze 1 % dřevostaveb, dnes je to již 15 % z celkového počtu a čísla v dlouhodobém horizontu stále rostou.

Na českém trhu existují desítky firem, které jsou dřevostavby schopné realizovat. Zdaleka ale neplatí, že každá dřevostavba je provedena kvalitně. V případě kvalitního provedení je zaručena dlouhá životnost stavby, která může být srovnatelná s životností zděného domu. I během provozu se ale musí zaručit, že podmínky panující v konstrukci nejsou pro dřevěnou konstrukci nebezpečné.

Jedním z největších nebezpečí pro dřevěnou konstrukci je zvýšená vlhkost. Ta může vzniknout jednak nesprávným návrhem konstrukce, kondenzací vlhkosti přímo v konstrukci, havárií na instalacích v domě nebo i nesprávným používáním domu-absence větrání či vysoká vlhkost v interiéru.

Tento fakt si však v České republice uvědomuje stále jen nízký počet firem a ještě menší počet jejich klientů, kteří dřevostavbu staví. Některé firmy realizující dřevostavby, ale jako standardní komponentu domu nabízí systém pro detekci zvýšené vlhkosti MoistureGuard a tak zaručují bezpečný provoz nemovitosti i po její kolaudaci a předání zákazníkovi. Tento nadstandardní přístup k zákazníkovi značí, že realizační firma pokračuje ve vztahu se zákazníkem i po předání domu a poskytuje zákazníkovi nástroj pro přímou diagnostiku dřevěné konstrukce.

Naštěstí firem i zákazníků, kteří si jsou vědomi nebezpečí zvýšené vlhkosti v dřevostavbě, stále přibývá. Zkušenosti potvrzují, že včasná reakce na vznikající problém dokáže podstatně snížit náklady na rekonstrukci a zajistit tak bezpečí konstrukce i zdravé vnitřní prostředí.