Jak to funguje

Systém MoistureGuard sleduje úroveň vlhkosti přímo ve stavební konstrukci domu. Dokáže odhalit i mikro úniky vody a zabránit tak pozdějším nákladným opravám. Je tvořen sítí specializovaných senzorů rozmístěných na nejrizikovějších místech v domě jako je koupelna, WC, technická místnost, kuchyň, ale i rovné střechy nebo pod podlahové topení, kde by mohlo dojít k zatečení. Informace z čidel se sbírají pomocí centrální jednotky, mohou se zobrazovat lokálně nebo se při připojení k internetu automaticky odesílají do cloudového úložiště, kde se pomocí výpočtových algoritmů zjišťuje velikost problému, možné příčiny a kde k úniku vody pravděpodobně došlo. Systém umí také pomocí záplavových čidel odhalit vodu na povrchu podlahy a automaticky uzavřít přívod vody.

MoistureGuard lze použít v následujících oblastech:

 • Nově postavené dřevěné domy v kritických oblastech ke sledování zdraví krokví a podlahové plochy v rizikových oblastech (koupelna, kuchyň, technická místnost)
 • Dřevěné domy ke sledování potenciální akumulace vlhkosti ve stěnách
 • Všechny typy rekonstrukcí, zejména v kritických oblastech, jako jsou koupelny, kuchyně a technické místnosti, pro měření a prevenci poškození vlhkostí
 • Stěny suterénu pro měření potenciálního poškození akumulace podzemní vody
 • Tam, kde jsou zapotřebí přesná, dlouhodobá a / nebo kontinuální měření ke sledování úrovně vlhkosti cihel a / nebo dřeva před / po renovaci, fasádních konstrukcích atd.

MoistureGuard lze použít mimo jiné v následujících aplikacích:

 • Masivní dřevěné konstrukce
 • Prefabrikované panely s dřevěným rámem
 • Vzduchové dutiny uvnitř stavby
 • Podlahové sendviče
 • Historické dřevěné konstrukce
 • Lepené laminované dřevo
 • Křížově laminované dřevo
 • Cihlové a smaltované materiály

Systém detekuje problémy vyplývající z celé řady příčin:

 • Náhodné záplavy způsobené obyvateli domů
 • Netěsnosti způsobené poruchami zařízení, jako jsou kotle, prasklé potrubí, vady materiálu atd.
 • Úniky v důsledku špatného zpracování
 • Úniky sekundárního poškození, jako je vrtání, hřebíkování apod.
 • Kondenzace z teplotního rozdílu v nepřístupných bodech
 • Akumulace vlhkosti z nedostatečného větrání
 • Vnější úniky deště z běžného opotřebení, obvykle po záruční době
 • Akumulace vlhkosti ze spodní vody

Klíčové prvky

MoistureGuard využívá kombinaci senzorů, centrální jednotky pro zpracování dat, sofistikované interpretace dat mimo pracoviště, automatického ovládání ventilu vodní sítě a hlášení klienta k zajištění, že vlhkost v kritických oblastech domu je pod kontrolou..

 

Senzory

Nejkvalitnější části senzorů dostupné na trhu pocházejí ze Švýcarska. Nejsou levné, ale ceníme si spolehlivosti, přesnosti a dlouhověkosti. Toto není oblast, na které chcete ušetřit peníze.

Používáme různé senzory:

 

Senzory teploty a vlhkosti

v oblastech, kde je třeba monitorovat okolní vzduch (uvnitř kritických dutin, uvnitř izolace, vnitřních podmínek prostředí a vnějších povětrnostních podmínek)

Speciální senzory

pro měření vlhkosti v dřevěných nosnících / materiálech

Speciální senzory

pro měření vlhkosti uvnitř cihel

Jednoduché záplavové senzory

pro detekci přítomnosti vody

Speciální senzor monitorující kvalitu prostředí

měřením hladiny CO2, relativní vlhkosti a teploty


Centrální procesorová jednotka

Shromažďuje, konsoliduje, provádí počáteční zpracování a interpretaci dat, aby okamžitě zachytila kritické situace, a poté šifruje datový balíček pro cloudové zpracování mimo server pomocí algoritmů umělé inteligence. To pomáhá detekovat vznikající problémy a zároveň minimalizovat falešné poplachy.

Konektivita

Doporučujeme zapojit senzory k hlavní řídící jednotce. Pro místa, kde je to nemožné nebo nepraktické, máme RF-senzory, které kontrolu zajistí. Je důležité, aby připojení mezi instalací a serverem MoistureGuard bylo po instalaci okamžitě povoleno pomocí vzdáleného LTE modemu, obvykle před připojením domu k internetu. Je pak na klientovi, zda je připojení udržováno samostatně, nebo zda je připojení přepnuto na domácího poskytovatele internetu. Můžeme vám s tím pomoci.

Interpretace dat na vysoké úrovni

Zpracovává ji MoistureGuard a zprávy jsou klientům zasílány pravidelně nebo se klienti mohou kdykoli přihlásit do svého prostoru a zobrazit si aktuální hodnoty.

Možnost automatického uzavření vodovodu

Máme jednoduché, levné a dovybavitelné řešení, které se hodí na většinu ventilů vodovodu a umožňuje systému MoistureGuard v případě nouze automaticky vypnout síť, když nejste doma.

Technické parametry dřeva

Dřevo je hygroskopické, což znamená, že je to materiál, který absorbuje vodu. Voda se do dřeva dostává třemi způsoby: jako tekutina v lumenech buněk kapilárním napětím, jako pára v buněčných lumenech a jako molekulární difúze skrz buněčné stěny. Obsah vlhkosti dřeva znamená vztah mezi hmotou vody v něm a hmotou dřeva bez vody. (Například pokud kus dřeva o hmotnosti 100 kg obsahuje 50 kg vody, je vlhkost 100 %). Vlhkost nově řezaného dřeva je obvykle 40 - 200 %. Při běžném používání se obsah vlhkosti dřeva pohybuje mezi 8 % a 25 % hmotnostními, v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu.