Zpracování a interpretace dat

Systém sbírá data z kritických míst domu a interpretuje je proti informacím o vlhkosti a teplotě uvnitř i vně konstrukce. Akumulace vlhkosti je za určitých podmínek přirozená a normální, ale za jiných mohou být stejné hodnoty problematické a budou interpretovány jako potenciální riziko. Jelikož je každá stavba jedinečná, používá MoistureGuard speciální algoritmy, které rychle rozpoznají, jak se vaše konstrukce chová, a označí kombinace, které považuje za důležité sledovat, nebo přímo označuje kritickou situaci.

Systém MoistureGuard sbírá pravidelně data ze senzorů rozmístěných v konstrukci domu, ukládá je a pomocí pokročilých algoritmů je vyhodnocuje. Právě v algoritmech zpracování dat je ta největší přidaná hodnota systému. Díky dlouholetým zkušenostem a záznamům z více než 600 monitorovaných staveb jsme navrhli a v praxi ověřili automatizované vyhodnocovací algoritmy, které zpracovávají nejen současně měřenou hodnotu, ale srovnávají ji s průběhem v krátké historii i s hodnotou ostatních senzorů v konstrukci a senzorů v interiéru a exteriéru domu. Díky tomu je algoritmus schopen určit celkový stav konstrukce a zároveň detekovat jakoukoli náhlou změnu. Algoritmy jsou schopny samy odhalit množství falešných poplachů.

Algoritmy pracují s historickými daty senzorů v konstrukci, jsou schopny se samy naučit chování konstrukce. Algoritmy nejenže detekují anomálii, ale vyhodnotí míru rizika (skóre), které taková anomálie pro konstrukci může znamenat. Podle velikosti skóre je pak předána informace operátorovi systému nebo přímo majiteli domu. Zákazník je o situaci informován a operátor navrhne postup dalšího řešení.
V některých případech je velmi obtížné pro lidské oko rozeznat anomálii v měřených datech. Proto používáme automatizované citlivé algoritmy, které spolehlivě anomálie detekují i v obtížných případech, kdy jsou data ovlivněna dalšími veličinami.

Přínos systému MoistureGuard není jen v monitoringu, ale především v interpretaci a vyhodnocení dat.

Jak vypadají zprávy MoistureGuard

Zprávy jsou navrženy tak, aby byly snadno a rychle čitelné a poskytly vám potřebné informace. Máte možnost buď se přihlásit ke svému zákaznickému účtu, nebo si zvolíte, aby vám systém automaticky zasílal e-mailem zprávu dle vámi zvolené doby opakování.

Příklady naměřených dat naleznete v galerii v podobě grafů: