CS EN

Unikátní systém vyvinutý odborníky Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT umožňuje sledovat vlhkost přímo ve stavební struktuře objektu.

Moisture Guard působí jako prevence proti dlouhodobému vystavení stavební konstrukce zvýšené vlhkosti.

Je určen pro všechny, kdo:

Detekuje vlhkost způsobenou:

Monitoring vlhkosti uvnitř dřevěných konstrukcí

Systém je speciálně navržen pro použití v dřevostavbách.
V případě detekce zvýšené nebo kritické vlhkosti systém generuje upozornění zasílaná emailem nebo signalizovaná lokálně opticky a akusticky.
Moisture Guard umožňuje dlouhodobé ukládání dat a jejich sledování přes webový prohlížeč.
Odhaluje i skryté malé úniky.
Přibližně lokalizuje místa úniku v rámci objektu.

Senzory Moisture Guard

Centrální jednotky Moisture Guard

Přehled senzorů systému

Měření MHT02485 HT01485
Vzdušná
vlhkost (%)
✓ ✓
Vlhkost
materiálu (%)
✓
Teplota (°C) ✓ ✓

Oba senzory jsou plně kompatibilní s každou centrální jednotkou.
Na jedné sběrnici je možno použít jakoukoli kombinaci obou typů senzorů.
Senzory podporují adresování.

Přehled centrálních jednotek systému

Funkce MGCU_03 MGCU_04 MGCU_05
Online monitoring ✓ ✓
Offline monitoring ✓ ✓ ✓
LAN ✓ ✓
USB ✓
LCD displej ✓
LED indikace ✓ ✓
Zvuk. indikace ✓ ✓ ✓
Relé ✓ ✓ ✓
Email ✓ ✓

Fotografie senzoru

Kombinovaný senzor vlhkosti ve dřevě MHT02485 – ukázka instalace

Fotografie centrální jednotky


Centrální jednotka MGCU_04

Online monitoring

Offline monitoring

Ukázka prezentace dat pomocí online monitoringu